CM & INKÖP

Rået CM & Inköp

RCM - Rået Construction Management

Det krävs noggrann översyn och ett öga för detaljer för att hålla samman stora byggprojekt och dess budget. Byggledning ger beställare den förlängda armen att driva egna byggprojekt med egen organisation och kan därmed sänka kostnader i projekten och med egen total kontroll. Våra professionella medarbetare och  strategiska partners har det som krävs.


Alternativa former som CM

I tidiga skeden levererar vi projektledning, förprojektering, utredning, planering och kalkylering.

Om kalkylen håller utifrån vår kunds investeringsbudget har vi möjligheten att färdigprojektera och starta produktion med det fulla ansvaret som totalentreprenör.

 

RCM's organisation leder projektet, granskar och samordna alla leverantörer, Installatörer, underentreprenörer och materialleverantörer från start till överlämmnande av färdig produkt.


Construction Management konsult

RCM's uppdrag som projektledare företräder vi byggherren i alla kontraktssituationer som uppkommer med projektets olika leverantörer och delentreprenörer. Byggherren utgör juridiskt ombud i alla avtal inom projektet. Vårt avtal med byggherren baseras på ABK.


Construction Management Entreprenad

Som totalentreprenör tar vi fullt juridiskt ansvar för att genomföra produktionen till  fullt färdig driftsatt anläggning klar för inflytt,  med garantiansvar allt i enlighet med ABT. Öppen redovisning med fastställt arvode och möjliga incitament.


Om ni som kund önskar extern konkurrans kan ni välja att infodra anbud från andra entreprenörer för utförandet. Skulle kunden välja annan entreprenör än oss utgår endast ersättning för vårt uträttade konsultarbete.


Inköp & Sourcing

Råets personal har en gedigen internationell erfarenhet av sourcing, inköp, kvalitetskontroller, logistik och juridik i samband med SCM aktiviteter. Vår personal har framgångsrikt genomfört uppdrag åt stora internationella företag i olika branscher med tyngdpunkt på byggbranschen och tillverkningsindustrin.

Marknader vi arbetat på är framförallt Asien och Östeuropa men även Nord- & Sydamerika inom framtagande av nya produkter, färdiga produkter, tjänster som kompletta entreprenader.Post & Besöksadress

Kvarngatan 6  |  784 63 Borlänge

Vx.l: 010-16 00 696

e-post: info@raet.se


Copyright © All Rights Reserved